juridische-blogs

Artikelen over juridische onderwerpen

Blogs over contracten

Regelmatig heb je in het dagelijks leven te maken met contracten. Veel onduidelijkheid, geschillen en kosten worden voorkomen met een goed contract. Bij het doen van zaken is vertrouwen een heel belangrijke voorwaarden. Afspraken juist en helder vast leggen is naast vertrouwen erg belangrijk. Als er tijdens het onderhandelen niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet correct nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet duidelijk wordt vastgelegd waardoor er geschillen ontstaan. 
 • Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen? Als ondernemer ga je vaak contracten aan. Het komt af en toe voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je liever van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare situaties die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan je verplichtingen kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de levering van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom je van een contract af? In dit artikel geven we drie opties om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een overeenkomst een rechtsgeldige overeenkomst? Eigenlijk moeten we het anders stellen: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Hoe je het went of keert dat is wat je wil weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je bepaalde afspraken moet nakomen. Het kan ook zijn dat je informatie zoek om te weten tot hoe ver je kan gaan totdat je aan afspraken vast zit vast zit. Hoe dan ook, in dit artikel vind je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.
 • Rechtsgeldige overeenkomst? Op een andere manier: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Dat is tenslotte wat je wilt weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je aan zekere afspraken vast zit. Of misschien wil je weten tot hoe ver je kan gaan totdat je aan afspraken vast zit vast zit. Hoe dan ook, in dit artikel lees je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.
 • Als ondernemer ga je vaak contracten aan. Het komt af en toe voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van het contract af wilt. Er zijn veel denkbare situaties die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de prestatie van de ander. De vraag is dan, hoe kom ik van een contract af? In dit artikel geven we drie manieren om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een contract een geldig contract? Belofte maakt schuld wordt vaak wel gezegd. Is dat wel echt zo? In het dagelijks leven is het vrij simpel. Je collega belooft in de pauze een ommetje met jou te maken Alle betrokkenen weten dat er wat van elkaar wordt verwacht. Dat wat er is afgesproken. Maar is er dan nu een rechtsgeldige contract?
 • Overeenkomst moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen In de regels voor de genoemde contracten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende overeenkomsten. Maar, door contractsvrijheid is het vaak mogelijk om afwijkende afspraken te maken over, in dit geval, het beëindigen van de overeenkomst. Wat de regels over het beëindigen van een contract dan ook zijn, als je van een contract af wilt, zul je de overeenkomst moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen.
 • Overeenkomst betekenis verbintenis

Werken

De arbeidsmarkt veranderd ontzettend snel. Hierdoor veranderd ook het arbeidsrecht heel snel. Om ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, lees je hieronder de laatste artikelen op het gebied van arbeidsrecht. De blogs gaan over verschillende topics als het gaat om arbeidsrecht. Zo verschijnen er blogs die gaan over de meest recente wijzigingen in de wet, maar ook over de laatste inzichten en normen die de rechtspraak ons geeft. Daarnaast vind je hier ook artikelen over meer alledaagse onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vraag wat de ketenbepaling inhoudt en welk invloed dat heeft op een arbeidsovereenkomst. Maar bijvoorbeeld ook over of een werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt.
 • Arbeidscontract tussentijds beëindigen In de meeste gevallen start een nieuwe arbeidskracht met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze periode kan het zijn dat de werknemer erachter komt dat hij niet wil blijven, maar ook dat de werkgever denk afscheid te willen nemen. Buiten de proeftijd is dat eigenlijk niet mogelijk. Toch is er een optie om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte Ziek zijn is voor bijna niemand iets vreemds. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Bij een griepje blijft het meestal wel. Helaas komt het ook voor dat iemand langere tijd tijd ziek is. Recht op loon heeft een werkenemer altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij geen werk verricht. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan het loon? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Loondoorbetaling Ieder jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Het kan dan gaan om iets van korte duur, bijvoorbeeld de griep of een korte ziekenhuisopname. In sommige situaties is iemand langdurig ziek. Recht op loon heeft een medewerker altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij geen werk verricht. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer wel of geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • De wettelijke regels voor e-mailmarketing Veel marketeers zien het belang van e-mail om in te zetten in de marketingstrategie. Het is een vrij makkelijke manier om mensen te bereiken, dus zo raar is dat niet. Het mailadres heb je toch al. Het mailadres kan je dan toch makkelijk op een lijst plaatsen? Hoe je dat juridisch juist doet bespreken we in dit artikel.
 • wanneer is een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig Het is erg belangrijk voor organisaties om een deugdelijk juridische dienstverlening te krijgen. Bij vrijwel iedere beslissing spelen juridische overwegingen een belangrijke rol. Het is verstandig om juridisch hulp in te schakelen wanneer je juridische vragen hebt of een conflict. Je lost op die manier conflicten en juridische vragen snel en kundig op.
 • Rechtsgebieden
 • Jurist arbeidsrecht
 • vof-overeenkomst

Artikelen ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht wordt frequent opgedeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat alleen maar over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, vind je hieronder meerdere blogs over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men gewoonlijk onder ondernemingsrecht schaart, eigenlijk helemaal niet ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere topics juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl het soms lijkt van niet.
 • Wanneer is het online beïnvloeden van mensen misleiding? Elk bedrijf wil omzet maken. Je zult toch de rekeningen moeten betalen. Je hebt een site laten ontwikkelen waarop je jouw producten of diensten aanbiedt om omzet te genereren. En om te zorgen dat consumenten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je hem een handje gaat helpen om de koop te doen: je gaat ze beïnvloeden op de website.
 • Online beïnvloeden van mensen Ieder bedrijf is erop gericht om omzet te maken. Je zult toch de rekeningen moeten betalen. Om omzet te maken heb je een website laten maken waarop je jouw producten of diensten aanbiedt. En om te zorgen dat consumenten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je consumenten een handje gaat helpen om de aanschaf te doen: je gaat ze beïnvloeden om een aankoop te doen.
 • Misleiding van mensen Er is tegenwoordig bijna geen website waarop bezoekers niet op de een of andere manier worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan het sturen op weggevers, inschrijven op de nieuwsbrief of direct bij het kopen van producten en diensten.
 • Algemene voorwaarden laten opstellen

Blog over privacyrecht

 • Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden Het Hof van Justitie van de EU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat betekent dat als je op basis van dat verdrag persoonsgegevens doorgeeft naar de VS, dat nu niet meer mag doen. Waarom was het Privacy shield er? We moeten even terug de tijd in. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de EER te brengen zonder dat daar, naar maatstaven van Europa, een passend beschermingsniveau is in het land van ontvangst. In de Verenigde Staten bestaat sectorspecifieke privacywetgeving. Maar geen algemene privacyregels.
 • Privacy Shield is ongeldig verklaard Het Hof van Justitie van de EU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat houdt in dat als je op basis van de Privacy Shield persoonsgegevens doorgeeft naar de VS, dat nu niet meer mag doen.
 • Vereiste beschermingsniveau We spoelen een stukje door. Naar 2013. Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) verklaart het eerder gesloten verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of het verdrag wel het vereiste beschermingsniveau kon verzekeren.
 • Pixel-tracking Trackingsoftware in e-mails is zeker niet nieuw. De meeste tools die worden gebruikt voor e-mailmarketing, waaronder Mailchimp, GetResponse en Drip, maken het leven van een marketeer makkelijker. Een manier waarop marketeers hun publiek via e-mail kunnen inventariseren, is via pixel-tracking. Bijna alle tools voor e-mailmarketing voorzien in pixel-tracking. Maar mag dat zomaar? En geldt dat dan voor alle metingen die je kunt doen?
 • Browser fingerprinting Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om gebruikers te volgen en te identificeren. De bekendste manier is door het gebruik van cookies. Een minder bekende manier is door fingerprinting. Ondanks dat het minder bekend is, wordt het steeds vaker gebruikt.
Klik hier